Welkom!

Welcome! Welkom!

Urban Sketchers Almere is a local collective, part of the global Urban Sketchers community. The goal of urban sketching is to discover the environment in which you live in a different way and to share the appreciation for it by publishing your sketches on social media. As soon as you start looking at your own city through your urban sketching eyes, your enthusiasm and pride grows. It also provides something interesting on the street scene. Where people are drawing, conversations arise with curious passers-by. In this way it creates an open atmosphere between the city residents. Urban sketching has a broad inclusiveness, because it evokes creativity and the desire to draw to connect.

——–

Urban Sketchers Almere is een lokaal collectief, onderdeel van de wereldwijde Urban Sketchers-community. Het doel van urban sketching is het op een andere manier ontdekken van de  omgeving waarin je leeft en de waardering daarvoor te delen door je schetsen op  social media te publiceren. Zodra je door je urban-sketching-oog naar je eigen stad gaat kijken groeit je enthousiasme en trots. Ook levert het iets interessants op in  het straatbeeld. Waar mensen zitten te tekenen ontstaan gesprekken met  nieuwsgierige voorbijgangers. Zo creëert het een meer open sfeer.
—————————

Alle leeftijden en niveaus zijn welkom. We zullen elke eerste zaterdag/zondag van de maand (behalve in januari) een Sketch wandeling organiseren.

———————

Urban Sketchers Almere is for beginners as well as advance sketchers and all ages, everyone is welcome. We meet on the first Saturday/Sunday of the month (except in January).

Cultuurfonds Almere ondersteunt de activiteiten van Urban Sketchers Almere. Cultuurfonds Almere zet zich in voor een levendig en cultuurrijk Almere. Het stimuleringsfonds helpt de Almeerse culturele sector sterker te worden en moedigt deze aan om meer samen te werken, met elkaar én andere sectoren. Daarnaast investeert Cultuurfonds Almere in ondernemerschap, innovatie, talent en creativiteit. Het fonds doet dit door financiële bijdragen te verstrekken aan cultuurmakers en organisaties in alle disciplines, van amateur tot professioneel.

%d bloggers liken dit: